سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

سرمایه‌گذار خسیس یا سرمایه‌گذار عاقل؟

برگردان از Techcrunch
شرکت‌های سرمایه‌گذاری هر هفته ده‌ها طرح را مورد بررسی قرار می‌دهند. متخصصان این شرکت‌ها شاخص‌هایی مانند حوزه فعالیت، مرحله جذب سرمایه و ... سنجیده می‌شود […]