درخواست سرمایه گذاری

کارآفرین گرامی، به منظور ثبت درخواست خود، لطفا به صورت زیر اقدام نمایید:

 1. فرم زیر را تکمیل کنید.
 2. فایل ارائه به سرمایه گذار را بارگذاری و سپس ارسال کنید.

«پس از تکمیل فرم طبق موارد مد نظر و ارسال فایل ارائه، حداکثر تا دو هفته کاری

نتیجه ارزیابی اولیه از طریق ایمیل خدمت شما اعلام خواهد شد.»


 

توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان های زیر را پوشش دهد:

 1. مسئله
 2. راه حل
 3. معرفی محصول
 4. اندازه بازار
 5. بیزینس مدل
 6. استراتژی های بازاریابی
 7. تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 8. رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 9. تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 10. نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 11. نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 12. میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 13. نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار

فرم پذیرش

آپلود فایل ارائه (فایل ارسالی به صورت یکی از فرمت های زیر باشد)
zip, rar, pdf, pptx, ppsx