درخواست سرمایه گذاری

کارآفرین گرامی، به منظور ثبت درخواست خود، لطفا به صورت زیر اقدام نمایید:

 1. ابتدا فرم زیر را تکمیل و سپس ارسال نمایید.
 2. در پایان فایل ارائه به سرمایه گذار را آپلود کنید.

توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان های زیر را پوشش دهد:

 1. مسئله
 2. راه حل
 3. معرفی محصول
 4. اندازه بازار
 5. بیزینس مدل
 6. استراتژی های بازاریابی
 7. تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 8. رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 9. تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 10. نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 11. نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 12. میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 13. نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار

فرم پذیرش

آپلود فایل ارائه (فایل ارسالی به صورت یکی از فرمت های زیر باشد)
zip, rar, pdf, pptx, ppsx