درباره بنیتا

اطلاعات کسب و کار

زمینه فعالیت:     

سرویس تحویل گل


وبسایت:

www.bonita.ir


وضعیت:      

خروج


لذت گل تازه در محیط کار و زندگی، همه ما را به وجد می‌آورد. بونیتا متناسب با سلیقه مشتریان، هر هفته دسته‌های تازه گل را روی میز شما می‌گذارد.

بنیتا