تنها ۳ دقیقه تا جذب سرمایه

زبانِ معرفی محصول، جذابیت یا نیاز مشتری؟
دی ۲, ۱۳۹۶
تا تنور جذب سرمایه داغ است - شرکت سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ -Smartup Ventures
تا تنور جذب سرمایه داغ است، استارتاپ‌تان را بچسبانید
دی ۲۳, ۱۳۹۶

داک سند (DocSend)، استارتاپ به اشتراکگذاری فایل در بستری امن است. فایل هایی مانند نامه یا توافق حقوقی در این بستر به اشتراک گذاشته میشوند. این استارتاپ بیش از ۲۰۰ «ارائه کوتاه» مالی را بررسی کرده است تا روشی دقیق و تضمین شده برای رسیدن یک استارتاپ از مرحله سرمایهگذاری دانهای (Seed) یا فرشته (Angel) به سرمایهگذاری مرحله یک (Series A) پیدا کند.

داکسند با کمک استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، «تام آیزنمان» (Tom Eisenmann ) نگاه دقیقی به شرکتهای موفق در جذب سرمایه ۳۶۰ میلیون دلاری داشتند. آنها طی این تحقیق فهمیدند؛ شرکتهایی که دنبال سرمایه گذار هستند به طور میانگین باید با ۴۰ سرمایه گذار دیدار کنند. حدود ۱۲ هفته زمان لازم است تا حداقل یکبار با همه سرمایهگذاران ملاقات کنند. سرمایهگذارها به ارائههای خیلی طولانی توجهی ندارند. هر سرمایهگذار به طور میانگین تنها ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه صرف بررسی ارائهها میکند.

تحقیقات داکسند و آیزیمان نشان داد؛ رابطهی دقیقی میان تعداد جلسات و میزان جذب سرمایه وجود ندارد. طبیعتا اگر شما با سرمایهگذارهای بیشتری تماس بگیرید، قرار ملاقاتهای بیشتری هم پیش رو خواهید داشت. اما هیچ ارتباط معناداری بین تعداد قرار ملاقاتها با سرمایهگذاران و میزان جذب سرمایه وجود ندارد.

بهتر است اول به سراغ شرکتهای سرمایهگذاری بروید که هدفی هم راستا با هدف شرکت شما دارند. با این روش میزان سرمایهدوره دانه نسبت به فرشته بیشتر بوده و جذب سرمایه سریعتر انجام میشود. طبق بررسیها، میانگین زمان جذب سرمایه از یک سازمان نسبت به سرمایهگذار فرشته ۴ هفته سریعتر بوده و میزان سرمایه بیشتری جذب میشود. همچنین تمایل سازمان ها به برگزاری جلسات ۳۶.۸ درصد بود، در حالیکه این رقم در سرمایهگذاران فرشته تنها ۱۸.۹ درصد است.

اگر شما در حال تهیه ارائهای برای جذب سرمایه هستید، باید ده اسلاید را در ارائه خود لحاظ کنید. به طور حتم در یک اسلاید باید تیم خود را معرفی کنید. اسلایدهای «اهداف شرکت»، «اندازه بازار» و «رقبا» از دیگر اسلایدهای مهم در این ارائه هستند.

داک سند در حین تحقیق خود دریافت نحوه چینش اسلایدهای ارائه به سرمایهگذار با ترتیب پیشنهادی «سکویا کپیتال» (Sequoia Capital ) شباهت دارد. تنها تفاوت در این بود که در روش پیشنهادی سکویا «تیم» و «محصول» در مراحل انتهایی معرفی میشوند. همانطور که گفته شد، مهمترین صفحات یک ارائه برای سرمایهگذاران به ترتیب، اسلایدهای مربوط به مسائل «مالی»، «معرفی تیم» و بررسی «رقبا» است.

پشتکار، لازمه به پایان رساندن یک دوره جذب سرمایه است. ۱۵ درصد از شرکتها بین یک الی ۵ هفته طول کشید تا یک دوره سرمایه گذاری را کامل کنند. این زمان برای نزدیک به ۵۰ درصد از شرکتها بین ۱۱ تا ۱۵ هفته و برای ۱۷ درصد از شرکتها، بیش از ۱۶ هفته زمان برد.

فارغ از هر آنچه که درباره «جذب سرمایه مرحله اول» (series A) میدانید، جذب سرمایه در مرحله اول نسبت به مرحله دانه (Seed) سریعتر است. شرکتهایی که در تحقیقات داکسند مورد بررسی قرار گرفتهبودند، در حدود ۹.۶ هفته توانستند سرمایه مرحله اول (series A) خود را جذب کنند. این شرکتها به طور میانگین تنها با ۲۶ سرمایهگذار ملاقات کردند. هر چند همبنیانگذار داک سند «راس هدلسون» (Russ Heddleston) معتقد است که جامعه آماری بهکار رفته در این بررسی بسیار کوچک است و نمی تواند یک نتیجهگیری قابل استناد برای کل موضوع باشد.

در بررسی صورت گرفته میتوان شرکتها را به ۳ دسته مصرف کنندهمحور، سختافزاری و استارتاپهای سرویسدهنده به به سازمانها تقسیم کرد. استارآپهای مصرفکنندهمحور بیشترین سهم جذب سرمایه را دارند. علت سهم بالای این استارتاپها، ارزانتر و کم ریسک بودن سرمایهگذاری در این استارتاپها برای تولید حداقل محصول قابل اعتماد (MVP) است. بعد از استارتاپهای مصرفکنندهمحور، استارتاپهای سرویسدهنده به سازمانها و سختافزاری در ردههای بعدی جذب سرمایه قرار دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *